Kariera

Oferta zamieszczona jest również w bazach współpracujących z nami biur karier wrocławskich uczelni:

   

Zapraszamy do współpracy przy rozwoju naszej firmy w ramach praktyk. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie. Traktujemy naszych praktykantów jak partnerów, dzięki których wsparciu rozwijamy naszą firmę.

OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH (nr ref 1/2017, liczba miejsc: 3)

(umowa na praktykę bezpłatną)

Firma Time4Progress poszukuje praktykantów na stanowisku: asystenta ds. rozwoju biznesu.

Oferujemy:

 • Możliwość odbycia min. 3-miesięcznej praktyki studenckiej w firmie Time4Progress zlokalizowanej
  we Wrocławskim Parku Technologicznym,
 • Bezpłatny dostęp do szkoleń i warsztatów realizowanych przez firmę,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w rozwijającej się firmie,
 • Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu praktyk wraz z listem referencyjnym,
 • Networking, kontakty przydatne w rozwoju zawodowym,
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Wymagania:

 • Studenci 3-5 roku kierunków ekonomicznych, zarządzania, prawniczych, biotechnologii,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu office,
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie średniozaawansowanym,
 • Staranność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • Status studenta.

Aplikację (CV + list motywacyjny)  prosimy składać na adres: wspolpraca@time4progress.pl. Prosimy zawrzeć w CV klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Time4Progress z siedzibą ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.