B+R

Akademia Home SPA wspiera B+R w sektorze kosmetycznym i farmaceutycznym. Śledzimy literaturę fachową, aktualizujemy wiedzę o składnikach receptur. Utrzymujemy kontakty z firmami oraz laboratoriami badawczymi. Piszemy artykuły do czasopism branżowych.

Nasze usługi w zakresie B+R:

  • przygotowywanie opracowań literaturowych, analiz trendów rynkowych;  pisanie artykułów specjalistycznych,
  • opracowanie receptur kosmetyków, konsultacje w zakresie doboru m.in. składników aktywnych,
  • współpraca z hurtowniami składników, surowców i półproduktów kosmetycznych,
  • kojarzenie firm kosmetycznych, farmaceutycznych z profesjonalnymi zespołami naukowymi w celu poszukiwania i rozwoju innowacji dających przewagę rynkową,
  • współpraca z przedsiębiorstwami kosmetycznymi, farmaceutycznymi w rozwoju R&D.