Profesjonalna współpraca firm z branży Life Science z ośrodkami naukowymi

Unia Europejska, inwestorzy, sponsorzy motywują do współpracy m.in. firm farmaceutycznych, spożywczych, biotechnologicznych z uczelniami, poprzez dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Kultura organizacyjna korporacyjna i uniwersytecka jest zupełnie odmienna. Dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na określenie wspólnych celów i kształtu współpracy. Pozwala to na zrównoważone zarządzanie ryzykiem, tym bardziej konieczne w obecnej sytuacji globalnej.Znany amerykański Instytut MIT zaleca poprzedzenia budowania relacji biznes-nauka analizą polegającą na zadaniu sobie pięciu pytań.

Efektywna współpraca B2A - Business2Academia, A2B – Academia2Business

1. Jakie cele biznesowe napędzają Twoje partnerstwo z uniwersytetem?
Wg MIT najczęściej jest to: krótkoterminowe lub stopniowe rozwiązywanie problemów; wyławianie talentów i ekspozycja na startupy, wpływ na budowanie pozycji w regionie. Czy firma finansuje współpracę ze swoich środków, czy reguły ustala inwestor / Unia Europejska / sponsor?

 

2. Dlaczego wybieram ten, a nie inny uniwersytet?

- co spowoduje o mojej decyzji o woli współpracy?

- czy znam ten ośrodek akademicki, jakie są nasze dotychczasowe relacje?

- jaka jest lokalizacja?

- jaką reputację i kulturę organizacyjną ma uniwersytet?

- czy z danym ośrodkiem naukowym współpracują naukowcy światowej klasy?

 

3. Jakie formy współpracy są zgodne z Twoimi celami biznesowymi?

- dynamiczna relacja, czy realizacja długotrwałych form? Wspólne programy, konsorcja czy szybkie badania zlecone?

 

4. Czy znasz osoby i struktury, z którymi chcesz współpracować?

- czy struktury są scentralizowane czy zdecentralizowany?

- kto gdzie i w jaki sposób podejmuje jakie decyzje?

 

5. Jakie wskaźniki wydajności partnerstwa są przydatne do jego oceny?

- czy są to wskaźniki ustalone przez podmiot finansujący badania  czy przez partnera?

- jaki jest czas realizacji badań? dostępne zespoły i infrastruktura?

 

Ważne jest to, że ośrodki naukowe są premiowane za udane partnerstwa Academia2Business, Business2Academia i dlatego coraz bardziej ze sobą konkurują.

Polecam skorzystanie z profesjonalnego wsparcia realizacji współpracy B2A, A2B zarówno na etapach określania celów i zadań, jak i na poziomie operacyjnym projektu  w zakresie rozliczeń i wykonywanych badań. Obydwie strony wtedy bardziej się starają i szybciej osiągają ukierunkowane cele.

 

Zdjęcie: www.pixabay.com z dn. 23.06.2020